Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

นันทวดี ลิ้มเจริญ (น้องหมี่) ส.ว.2

มาถึง AMP7200 ก็แลกบัตรเข้าเรียนได้เลยไม่ต้องรอให้เสียเวลา  ถ้าเรียนไม่เข้าใจก็หยุดไว้แล้วทำความเข้าใจก่อน  ไม่เสียชั่วโมงเรียน พี่ปุ๋มสอนสนุก  มียกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย  เพื่อนๆ ที่ไม่ชอบจองเวลาเรียน  หรือไปเรียนไม่ทันที่จองไว้  ก็เหมาะกับเรียนที่นี้่นะคะ

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ชั้น ม.5