Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธนิน เวชพัฒน์พงษ์ (น้องเอ็กซ์) ส.ก.

เราสามารถเลือกเวลาเรียนและเนื้อหาบทที่จะเรียนได้เองตามความต้องการได้ตลอด เหมือนเรียนอยู่ที่บ้านเลยครับ พี่ปุ๋มสอนดีมากๆครับ สอนสนุกเข้าใจง่าย 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ชั้น ม.5