Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

รมิตา ชัยยะราษฎร์ (น้องเมย์) อ.ส.ค.

อ.ปุ๋ม สอนเข้าใจง่าย มีเทคนิคเวลาทำโจทย์ดีมากๆ เข้าเรียนหรือออกเวลาไหนก็ได้ สะดวกต่อการจัดตารางเวลาเรียน มาเรียนกันเถอะนะ จะได้ไม่ต้องกลัวตกฟิสิกส์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ชั้น ม.5