Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ลิลา กอปรธรรมกิจ (น้องผักบุ้ง)ต.อ.พ

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะเข้าใจง่ายค่ะ  เนื้อหาไม่ยากจนเกินไป ชอบระบบการตัดเวลาแบบเป็นวินาทีที่ใช้งานไปจริงๆ อยากให้ลองมาเรียนดูค่ะเพราะ AMP7200 สอนเข้าใจจริงๆ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4