Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

จิรายุส ไทยสิทธิ(น้องบอส)พ.ม.

ผมเรียนคอร์ส Advanced Physics รอบสดครับ ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะอาจารย์ปุ๋มมีความเป็นกันเอง แล้วก็มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังตลอด ไม่น่าเบื่อและที่สำคัญ  อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดีครับ ลองมาเรียนกันนะครับน้องๆ ที่นี่สอนสนุกดี 

                         

โรงเรียน มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ม.5