Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พลกฤต สันติอัศวราภรณ์(น้องปั้น)อ.ส.ช.

ผมเรียน amp by myself ครับ ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะพี่ปุ๋มสอนสนุก  การเรียนไม่น่าเบื่อ และยังช่วยสอนความรู้ทั่วไป,มีเรื่องเล่าสนุกๆมาเล่าให้ฟังเสมอๆเลยครับ สอนเข้าใจง่าย แบบฝึกหัดก็น่าทำมากครับ อยากเก่งมาเรียนที่ AMP7200 กันนะครับ

                                 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.5