Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

ชื่อ นายภานุพงศ์ บุญประคม (พี่นุ)แพทยศาสตร์ศิริราช

มาเรียนที่นี่แล้ว รู้สึกเลยว่ามีสมาธิมากขึ้น เป็นส่วนตัวมากๆ  พี่ปุ๋มสอนฟิสิกส์ได้สนุกมาก ปล่อยมุขตลอด ทำให้เรียนแล้วไม่เครียด ทำให้เข้าใจฟิสิกส์มากยิ่งขึ้น ขอบคุณพี่ปุ๋มครับ                                                                                               น้องๆที่ไม่ชอบเรียนฟิสิกส์ อยากให้มาที่ AMP7200 แล้วคุณจะรักฟิสิกส์  พี่ปุ๋มสอนสนุก อยากให้มาเรียนกันเยอะๆคับ

 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  คณะที่สอบติด    แพทย์ศาสตร์  ม.มหิดล