Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

ปราชญ์ ชัยสมบัติ(พี่ปราชญ์)

ฟิสิกส์กับวิศวะ เป็นสิ่งที่แทบจะมาคู่กันอยู่แล้วก็สำหรับใครที่ อยากจะเรียนวิศวะ ก็ขอให้ตั้งใจเรียน เพราะ พี่เค้าสอนดีมากจดจำและ นำไปใช้และก็ทำแบบฝึกหัดเยอะๆ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้เข้า วิศวะแต่ใช้ ฟิสิกส์ กับเลขในการสอบก็ขอให้ตั้งใจเรียนเหมือน     กันนะครับ

 

 ฝากถึงน้องๆ พี่ปุ๋มเค้าสอนดีครับพี่ เคาเตอร์ก็เป็นกันเอง สนุก เรียนๆ เล่นๆ มีความสุขกับการเรียนครับ ใครมี่สนใจเรียนก็สมัครเรียน amp by myself เพราะเป็นทางเลือกที่ดีของคนเรียนๆ เล่นๆ นะครับ แต่ต้องเรียนด้วยนะครับ

โรงเรียน วชิราวุธวิทยลัย

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์