Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

สุภาพัชร ชัยธนกิตติกุล (พี่แนน)

พื้นฐานฟิสิกส์ที่เรียนมาในม.ปลาย มีผลกับมหา’ลัยมาก เข้ามหา’ลัยแล้ว ถ้ามีพื้นฐานตรงนี้  เทอม 1 ของมหา’ลัย ก็จะง่ายขึ้น แล้วก็เข้าใจ ทำข้อสอบได้เทอม 1 กิจกรรมเยอะ ถ้าพื้นฐานม.ปลายดีอยุ่แล้ว ก็แทบจะไม่ต้องอ่านหนังสือแล้วก็จะเรียนได้อย่างสบาย ไม่เครียด

เรียนที่ AMP ดีจริง..... เข้าใจง่าย พี่ปุ๋มสอนดี สนุกสนาน ไม่เครียด

มาเรียนๆๆ ที่นี่  รับรอง  มีแต่รอยยิ้ม J  มาเรียนกันเยอะๆนะ ติดชัวร์ๆๆ.....

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

ปัจจุบันศึกษาที่ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชา วิศวกรรมโยธา(นานาชาติ)