Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

ธันย์ จิระสิทธิกร(พี่จ๊อด)

 อยากทำข้อสอบได้แบบสบาย ๆ ประหยัดเวลาและไม่เหนื่อยมาก ต้องเรียนที่นี่ครับสิ่งสำคัญที่สุดคือ  การทำข้อสอบเก่านี่แหละ ซึ่งampก็จัดให้ครบอยู่แล้ว ซึ่งถ้าตั้งใจเรียนและทำตามที่พี่ปุ๋มบอกเวลาสอบจริงเห็นโจทย์จะรู้เลยว่าต้องทำยังไง มันทำได้จริงๆ

เรียนพื้นฐานวิศวะที่นี่ครับ รู้สึกว่าพี่ปุ๋มสอนดีมาก ไม่เสียเวลาเลยที่เรียนไป ชอบสไตล์การสอนมากเพราะตอนจะสอบเข้านั้นเราไม่ต้องรู้เรื่องทฤษฎีหรอก  รู้ไปก็เสียเวลาเปล่าอัดโจทย์เยอะๆเอาดีกว่า แบบไม่ต้องเข้าใจก็ทำข้อสอบได้ ซึ่งตอนนี้พี่อยู่ปี1 ฟิสิกส์ก็ยังเรียนเรื่องเดิมอยู่พวกกลศาสตร์ แต่จะไม่เหมือนกันตรงที่ต้องใช้ calculus ในการทำ ซึ่งมันจะยากกว่าเยอะแต่ต้องใช้ความรู้เก่าเยอะอยู่พอสมควรถ้าพื้นฐานดีก็จะสบายขึ้นเยอะมากๆ เพราะเหมือนเอาของเก่ามาขยายขึ้นเท่านั้น และจะเข้าใจไปเอง

โรงเรียนจิตรลดา

 

ปัจจุบันศึกษาที่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาตร์