Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

ณัฐพล พัฒนาวิจิตร(พี่นัท)

เรียนที่ AMP แล้วช่วยในเรื่องความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์ได้มากๆครับ เพราะพี่ปุ๋มไม่ได้สอนแค่เพื่อไปทำข้อสอบหรือสอบ pat3อย่างเดียว แต่สอนให้เข้าใจจริงๆว่าแต่ละสูตร แต่ละสมการ มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำให้เรียนได้เข้าใจจริงๆกว่าการท่องไปสอบ

น้องคนไหนที่อยากรียนวิศวะ ก็ต้องมาเรียนที่นี่แหละครับ ทำให้มั่นใจในการทำข้อสอบขึ้นเยอะ

โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ปัจจุบันศึกษาที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์