Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

สิรภัทร ฐิติภัค (พี่เดฟ)

วิชาฟิสิกส์ที่ผมเคยเรียนที่ AMP7200 ทำให้ผมมีพื้นฐานที่ดีที่นำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัย โจทย์และวิธีการคิดหลายแบบเคยผ่านมาจาก AMP ก็ทำให้สามารถเข้าใจการเรียนได้ไม่ยากครับ   

เรียน AMP เรียนสนุกลุกนั่งสบาย เอ๊ย!... ไม่ใช่เรียนสนุกคับ เรียนแล้วไม่หลับแน่นอน พื้นฐานที่ดีทำให้เราได้เปรียบคนอื่นคับ สุดท้าย พี่ปุ๋มน่ารักอ่า5555

โรงเรียน เทพศิรินทร์

ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมศาสตร์  และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM)