Our Students | เสียงจากน้องๆ

ศิษย์เก่า

ธนภัทร ธนถาวรพงศ์(พี่Kendo)

เรียนฟิสิกส์กับพี่ปุ๋ม แล้วรู้สึกว่า สามารถนำไปคิดต่อยอดในมหาลัยด้วย Concept ที่มาจากความเข้าใจจริงๆ ไม่ใช่แค่ท่องสูตร

พี่ปุ๋มสอนรวบรัดและเข้าใจง่ายถึง Concept มากๆ อยากให้น้องมาเรียนดู โดยเฉพาะ Amp By Myself  ที่เราว่างเมื่อไรก็มาเรียนได้ และเข้าใจได้ง่ายด้วย

โรงเรียน อัสสัมชัญ

 

ปัจจุบันศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์